Memox AS

Posted: 22 Jul 2021 | 03:20 | 0 views |
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

I Memox er vi spesialister i multietnisk tiltaksarbeid rettet mot sårbare familier. Vi tilbyr veiledning på 35 språk, og innsatsen foregår alltid på det språket familien mestrer best. Per i dag samarbeider Memox med kommunene/bydelene i Oslo og Viken og vi vokser stadig større.

I Memox har vi stor erfaring med å skreddersy hjelpetiltak til kommunene. Våre dyktige mentorer og veiledere utfører målrettet endringsarbeid, etter mandat og tiltaksplan fra barneverntjenesten. I Memox tilbyr vi blant annet familieveiledning, mentorordning, akutt familieteam, støttekontakt, miljøterapi, samt beskyttet og støttet tilsyn.

Location on the map: