Delt mellom Forskningsavdelingen og Avdeling for vurdering, Sunnaas sykehus HF

Posted: 15 Sep 2021 | 03:21 | 0 views |
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har værtutsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sykehuset er Norges største spesialsykehusinnen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst.Sunnaas sykehus har hovedsaklig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er etsykehus med universitetsfunksjoner.

Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene tilCommission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside eller se en film om våre pasienter.

Sunnaas sykehus deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan benyttes til registreringsformål.

Location on the map: