FLD seksjon politipatrulje, Troms politidistrikt

Posted: 15 Sep 2021 | 03:21 | 0 views |
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

Politidistriktet har politi- og påtalemyndighet i norsk økonomisk sone utenfor hele Nord-Norge og i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann. I tillegg har politidistriktet ansvar for norsk sokkel, inkludert olje- og gassinstallasjoner, fra Lofoten og nordover og utenfor Svalbard.

Hovedsetet og operasjonssentralen for politidistriktet er lagt til politihuset i Tromsø. Politidistriktet har 500 ansatte organisert i fem geografiske enheter med åtte lensmannskontor og to politistasjoner, fem fellesenheter og tre lederstøttestaber. Troms politidistrikt ble slått sammen med deler av Midtre Hålogaland politidistrikt i forbindelse med nærpolitireformen. Gratangen kommune inngår i Nordland politidistrikt.

Finnsnes politistasjonsdistrikt har ansvar for tjenesten i tre kommuner. Enheten består av fire seksjoner, seksjon for sivile oppgaver, seksjon for politipatrulje, seksjon for forebygging og etterretning og seksjon for etterforskning. Politistasjonsdistriktet har ett tjenestested: Finnsnes politistasjon. Politistasjonsdistriktet har heldøgnsaktiv polititjeneste og er opplæringsenhet for politihøgskolestudenter.

Les om Personvern

Location on the map: